Velkommen til kollektivet vårt i Bergsligata 13 i Trondheim


Bergsligata 13 er Norges eldste kollektiv. Det ble startet opp i 1972. Da lå det en klar politisk orientering i huset, men denne har med tidens tann blitt noe utvannet. Pionerene som startet opp kollektivet kjempet mot blant annet EF og mot den nye veien som skulle gå gjennom Ila. I dag bor det rundt 19 personer her i huset i alderen 8 til 60 år. Huset ligger rett ved Ilaparken, og vi kan skilte med gratis parkering i gata samt midtbybillett på bussen.

Bergsligata er et hus med regler og ordninger som vi tror er nødvendige for at det skal være trivelig å bo her. Når du flytter inn får du noen flere plikter og mer ansvar enn når du leier hybel hos en husvert, eller bor i et annet borettslag eller i sameie. På den andre siden så får du ta del i et sosialt felleskap hvor du kommer til å gi mye og få mye tilbake i form av kunnskap, vennskap, opplevelser, muligheter og innsikt i mangt og meget.


Styringen av huset Bergsligata 13 er et borettslag som er organisert som et bofellesskap. Generalforsamlingen, som avholdes på våren hvert år, er husets høyeste organ. Der har andelseierne stemmerett, men alle som bor i huset har tale- og forslagsrett. Generalforsamlingen velger styre og grupper. Forsamlingen vedtar budsjett, vedtekter og husregler. Alle som bor i huset skal ha sitt eget eksemplar av de gjeldende vedtekter og husreglene. Ta kontakt med styret om så ikke er tilfelle. Det er styret som tar seg av den daglige driften av huset mellom generalforsamlingene.


Leilighetene og hyblene ligger i 3 av husets 5 etasjer. Det er i dag 10 andelsleiligheter (Tre 2-roms og syv 3-roms) og 2 hybler her, som man leier direkte av huset. Er man enslig og uten barn på over 4 år, er man forpliktet til å leie ut sitt tredje rom, om man eier en 3-roms leilighet. Har man derimot samboer og/eller barn over 4 år står man fritt til å disponere sine 3 rom, selv om da husleia blir noe dyrere. Husleia er fastsatt av generalforsamlinga, og kan med det ikke reguleres av leietager, slik at hushaier gjør svært dårlig butikk her i gården.

I tilknytning til leilighetene og hyblene ligger det flere bad og kjøkken. Man kan spørre husmøtet om bevilgninger til oppussing av fellesareal (på dugnad så langt det lar seg gjøre) om det trengs, men primært står man selv for oppussing av egne rom om man ønsker det.

Husmøtet - Hver måned skal det holdes husmøte. Det er styret som innkaller til disse møtene. Her behandles stort og smått. Styret vil i forkant av møtet henge opp en liste hvor du kan skrive på ”dine” saker som du vil ha behandlet på husmøtet. Det er viktig at så mange som mulig deltar på husmøtene da dette er vårt fremste "hverdagsdemokratiske" organ. Leietagere har ikke stemmerett i økonomiske saker, men ellers har alle beboere en stemme hver i saker som det må fattes et vedtak i.

Fellesmiddag og storkjøkken - Alle dager med unntak av lørdag og i skoleferiene er det fellesmiddag for alle beboerne. Den starter klokken 1730. Matlagingen går på rundgang, og du må regne med å lage middag omtrent en gang hver 14 dag. Kokken bestemmer selv hva som skal lages, og vedkommende legger selv ut for middagen. Utgiftene skrives inn i den blå permen for matøkonomi. Fellesmiddagene skal ikke koste mer enn 25 kroner pr. pers. Søndagsmiddagene skal ikke overstige kr. 50 per pers. Alle står på middagslisten. Hvis du ikke skal ha middag, skriver du deg av før kokken har talt opp hvor mange som skal være til stede. Snittprisen på en god, hjemmelaga middag er per dags dato på 26 kroner.


Kokken skal rydde opp etter middag. Dette innebærer følgende: · Sette på oppvaskmaskinen · Vaske opp gryter og kasseroller, kniver etc. · Potetrester skal skrelles og fryses i ei stor hvit bøtte i fellesfryseren. · Kokken selv har ansvar for å fjerne matrester som han er ansvarlig for å setteinn i kjøleskapet · Tørke av middagsbordet · Vask av gulv på kjøkkenet · Kjøkkenbenk, komfyrer og skapdører skal være rene når kokken forlater kjøkken. De som ellers bruker kjøkkenet har naturligvis ansvar for å rydde og vaske etter seg selv! Større renhold av kjøkkenet og vasking av klutene står storkjøkkengruppa for.

Tørrmatordningen - Det blir kjøpt inn felles vaskemiddel, dopapir og basismatvarer. Når du flytter inn betaler du 1500 i forskudd for matregning. Matøkonomen lager et matoppgjør for de siste to månedene hvor både tørrmat og middag blir regnet med. Alle voksne betaler det samme uansett om de er på slankekur eller om de er storspisere. Barn betaler mindre, jf. Husreglene. Det er innkjøpsgruppa som har ansvar for innkjøp av tørrmat.

Fravær/gjester Er du borte i over fire dager i strekk, skriver du det opp på en kalender på storkjøkkenet. Matøkonomen tar hensyn til fravær når vedkommende regner ut matregninga for hver enkelt. Hvis du har gjester i mer enn fire dager, skal du føre det opp på den samme kalenderen. Om du har gjester, som ønsker middag, skriver du disse opp på middagslista. Hvis gjester blir boende i mer enn to måneder, tar du dette opp med husmøtet, slik at huset ikke får en ekstra beboer som ikke betaler husleie eller er med på å ta de felles arbeidsoppgavene, og som i verste fall de andre i huset ikke ønsker å ha boende her.

Dugnader Huset vårt er fint, gammelt og stort! Det innebærer at vi må holde det ved like, og det skjer for det aller meste på dugnad. Vedlikeholdsgruppa har ansvaret for å planlegge dugnadsarbeidet. Alle bør delta, enten på selve dugnadsdagen eller senere. Hvis du ikke har anledning til å gjøre slik arbeid i en periode, må du ta det opp med styret.

Klesvask Vi har en stor vaskemaskin hvis bruk er regulert av en liste. De resterende vaskemaskinene står fritt til å brukes når de er ledige. Kjøkkengruppa har ansvaret for å lage en liste over bruken av vaskemaskinen. Det er to steder i huset du kan tørke klærne. Det ene tørkerommet er i kjelleren og det andre er på loftet. Legg klærne i en kurvene som du setter i stativet. Ikke la kurvene stå på golvet, siden det kan være skittent.

Plassering av ting og tang Det er ei flott bu i kjelleren til å sette sykler, ski og evt. barnevogner i. Sykler kan også settes i bakgården, og barnevogner står fint i portrommet. Bildekk kan settes under trappen i kjelleren ved hovedinngangen. Barnevogner kan du sette mellom bildekkene og inngangen til sykkelbua. Alt annet du trenger å oppbevare, må du sette i loftsbua der du har plass. Styret tildeler plass i loftsbuene.

Vasking av fellesarealene - Trapp, kjellergang, tørkerom, vaskerom, badeanlegg og fellesstua er områder der folk farter jevnlig. Disse områdene skal derfor vaskes hver uke. Se liste på storkjøkkenet. Der står det når du har vask og hva du skal vaske. Du skal vaske innen søndag den aktuelle uka. Husk også å føre ditt navn på denne lista når du har vasket. Listeansvarlig har ansvar for å følge med og setter deg opp på straffevask dersom du ikke har utført vasken (dobbel vask). Det er selvfølgelig fullt mulig å bytte med andre om noe skulle komme i veien den aktuelle uka. Nøkler Når du flytter inn her, eller har behov for en ny nøkkel, får du ny ved å betale et depositum på 500 kroner. Snakk med styret om nøkler. Depositumspengene får du tilbake når du leverer nøkkelen.


Fester og andre morsomheter. Det er to store sammenkoster i året her: 1. mai-frokosten og julefesten i desember. I tillegg har vi hatt flere filmfestivaler, og mer spontane fester på høsten og våren. Du har også lov til selv å ta initiativet til sammenkomster og fester i for eksempel storstua. Men hvis du skal ha en lukket fest i storstua da må du spørre husmøtet.


Vis hensyn til de andre i huset, rydd etter deg selv, og husk at det ikke er en skam å gjøre mer enn det du strengt tatt må!

Hjemmeside/blog Huset har ei hjemmeside. Den ligger på: http://b13.blogspot.com/


Vi kan kontaktes på E-post: Bergsligata13@gmail.com
(Ikke forvent raskt svar, vi er dessverre ikke så flinke å sjekke denne e-postkontoen.)

Vår Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/2331208292/

Ingen kommentarer: