2005-02-23


Kjøkkenet i 1. fra bakgården. Bakgården sommeren 2004. Posted by Hello

Vårt hus. Fra baksiden. Bakgården sommeren 2004. Posted by Hello

Mot Sverresborg. legg merke til regnbuen. Vinterfesten 2004. Posted by Hello

Gata. Sommeren 2004. Posted by Hello

Kjøkkenet i førsteetasjen. Vinteren 2005. Posted by Hello